Arbo en veiligheid

Koenders & partners kan u bijstaan bij alle trajecten, onderzoeken en adviesdiensten op het gebied van arbo en veiligheid. Hiervoor hebben wij onze eigen milieukundige, gecertificeerd arbeidshygiënist en asbestdeskundige in dienst.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de diensten in relatie tot arbo en veiligheid:

Arbo advies:

 • (Water)bodem;

 • Gevaarlijke stoffen;

 • Luchtkwaliteit

Asbest advies:

 • Beoordelen/ uitvoeren validatiemetingen (SC-548);

 • Wijzigingen/ beoordelen risicoklasse;

 • Opstellen en of beoordelen sloopplannen incl. V&G aspecten.

 • Beoordelen en of opstellen RI&E;

 • Begeleiding certificeringstrajecten en of verzorgen interne audits (ISO/VCA/BRL);

 • Trainingen en cursus

  • DLP/ Herhaling DLP/ gasmeten/ BRL 7000;

  • Arbo gerelateerde onderwerpen (werken met gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimte etc).