Koenders & partners kan u bijstaan bij alle trajecten, onderzoeken en adviesdiensten op het gbeid van arbo en veiligheid. Hiervoor hebben wij onze eigen milieukundige, gecertificeerd arbeidshygiënist en asbestdeskundige in dienst.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de diensten in relatie tot arbo en veiligheid:

Arbo advies:

 • (Water)bodem;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Luchtkwaliteit

Asbest advies:

 • Beoordelen/ uitvoeren validatiemetingen (SC-548);
 • Wijzigingen/ beoordelen risicoklasse;
 • Opstellen en of beoordelen sloopplannen incl. V&G aspecten.
 • Beoordelen en of opstellen RI&E;
 • Begeleiding certificeringstrajecten en of verzorgen interne audits (ISO/VCA/BRL);
 • Trainingen en cursus
  • DLP/ Herhaling DLP/ gasmeten/ BRL 7000;
  • Arbo gerelateerde onderwerpen (werken met gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimte etc).