Asbestonderzoek

Onlangs is de Arbeidsomstandighedenregeling aangepast voor allen die werkzaam zijn met asbest. Koenders & Partners heeft een substantiële bijdrage mogen leveren aan het praktisch toepasbaar maken van deze regeling. Mede hierdoor is Koenders & Partners bijzonder goed in staat u te voorzien van het juiste onderzoek passend bij uw vraag.

Wij kunnen voor u de benodigde asbestinventarisatie uitvoeren en deze naadloos laten aansluiten bij uw specifieke klantvraag. Deze klantvraag staat centraal in de nieuwe regeling en is de basis van het rapport en de daarop volgende werkzaamheden. Omdat niet iedere klant altijd weet wat men in de nabije toekomst wil doen met een gebouw en of object, is doorvragen en kunnen inleven van belang om het eindresultaat goed op de wensen te kunnen laten aansluiten. 

Indien een asbesthoudende toepassing onverhoopt in een zwaardere saneringscategorie terecht komt maar de saneerder in staat is om met bepaalde technieken het werk dermate veilig uit te voeren dat er minder maatregelen noodzakelijk zijn, kan dit middels een validatiemeting (SCi-547 en SCi-548) getoetst worden en toepasbaar worden verklaard. 

Een asbestinventarisatie is nodig indien u:

  • asbesttoepassingen wilt laten saneren;

  • renovatie en/of sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren;

  • de risico's voor gebruikers/ huurders in kaart wilt laten brengen;

  • wilt aan- of verkopen.

Onze deskundige onderzoekers zijn zeer goed in staat om tijdens het werk eventuele knelpunten direct met u op te lossen. Een hoge mate van pragmatisme en flexibiliteit garandeert een snelle doorlooptijd en een uitstekende aansluiting op eventuele saneringswerkzaamheden. 

Indien blijkt dat er onverhoopt sprake is van een onverwachte en/of ongewenste verontreiniging met of door asbest, kan een onderzoek conform de NEN 2991 door ons worden uitgevoerd. De wetgever verplicht een dergelijk onderzoek bij o.a. het in kaart brengen van de blootstellingsrisico’s aan asbest voor de gebruikers en derden in gebouwen, woningen en objecten. 

Neem contact met ons op voor meer informatie over asbestinventarisaties en/of advies.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe Arbeidsomstandighedenregeling.