BREEAM-NL

Hoe duurzaam wordt uw gebouw? Certificering met BREEAM-NL gaat verder dan isolatiewaarden, CO2 en hergebruik, ook groene werkomgeving draagt bij aan duurzaamheid. Door het onderliggende puntensysteem kunt u de score voor uw project goed vergelijken met andere projecten. De certificering is voor nieuwbouw/renovatie, gebiedsontwikkeling, sloop/demontage, maar ook voor een gebouw dat in gebruik is!

Voor enkele nieuwe distributiecentra hebben wij al meegewerkt aan de hoogst haalbare score: ‘Outstanding’!

Met de onderdelen ‘Landgebruik & Ecologie’ en ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ hebben we al zeer goede ervaringen met BREEAM-NL. Wij denken mee in onze ‘natuurrapportage’, zodat de groene onderdelen van de duurzaamheid ook praktisch toepasbaar zijn. Zelfs als uw ontwerp bijna af is, zijn nog mogelijkheden te creëren voor de ecologische punten.

Wij zijn erkende ecologen conform de (rijks)overheid èn de BREEAM-NL-richtlijnen. Ook zijn we mede-richtingbepalend via de BREEAM-NL-werkgroep van het Netwerk Groene Bureaus.

Geïnteresseerd? Bel ons op 0348 – 47 80 50, of lees verder over ons dienstenpakket voor de verschillende ‘beoordelingsrichtlijnen’.