Koenders & Partners heeft de kwaliteit van haar dienstverlening geborgd door het verkrijgen van het ISO 9001-2008 kwaliteitssysteem, uitgebreid met de certificaten VCA* (2008/05) en SC-540 (uitvoering van asbestinventarisaties in gebouwen en objecten). 

Daarnaast is Koenders & Partners in het bezit van het BRL SIKB 2000-cerficaat (Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek) met de onderliggende VKB-protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Ook zijn wij gecertificeerd conform de BRL SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering) met onderliggend VKB-protocol 6001.

Onze adviseurs kunnen tevens de nodige ondersteuning bieden bij het opzetten en onderhouden de bovengenoemde kwaliteitssystemen en bieden daarnaast ook begeleiding bij SC-530 (voor asbestverwijdering), VCA** en BRL SVMS 007 (Veilig en milieukundig slopen).