Ecologie

Bij bouwkundige activiteiten worden natuurwaarden vaak gezien als lastig onderwerp. De ecologen van Koenders & Partners nemen u deze last graag uit handen. Onze adviseurs weten om te gaan met Wet Natuurbescherming en we zijn actief lid van het Netwerk Groene Bureaus.

Door vroegtijdig ecologisch onderzoek uit te voeren naar de effecten van ruimtelijke ingrepen, kan vertraging van (her)ontwikkelingsprojecten in de meeste gevallen worden voorkomen. Onze ecologen hebben niet alleen ruime ervaring met ecologisch onderzoek, maar ook met het aandragen en uitvoeren van praktische oplossingen en het tijdig aanvragen van eventuele ontheffingen.

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • ecologische quickscans

 • ecologische begeleiding

 • direct ecologisch advies, ook vlak voor aanvang van werkzaamheden

 • BREEAM-NL

 • bomeninventarisatie (inclusief aanvraag omgevingsvergunning voor kappen)

 • uitgebreid ecologisch onderzoek naar onder andere:

 • vleermuizen

 • vogels

 • planten

 • ontheffingsaanvragen Wet Natuurbescherming

 • onderzoek, advies en vergunningsaanvragen Wet Natuurbescherming

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over ecologische vraagstukken.