Wij willen onze opdrachtgevers volledig ontzorgen door met praktisch uitvoerbare oplossingen voor milieuvraagstukken te komen.

In ons streven naar oplossingen die niet alleen onze opdrachtgevers maar ook de natuurlijke omgeving dienen, willen wij in Nederland binnen ons vakgebied het meest praktijkgerichte en meest gewaardeerde advies- en procesmanagementbureau zijn. Dit doen wij door de kennis en kunde van onze disciplines integraal in te zetten en de communicatielijnen kort te houden.

Historie

Koenders & Partners is ontstaan op de fundamenten van jarenlange kennis en ervaring in de wereld van sloop, asbest, bodem en ecologie. In de afgelopen jaren is onze organisatie onder meer door onze praktijkgerichte, creatieve en geïntegreerde aanpak uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde, toonaangevende en klantgerichte organisatie in deze specifieke branche.

Wat wij doen

Wij opereren als specialist op het gebied van onderzoeken en locatie management in relatie tot sloop, asbest, bodem en ecologische trajecten bij (her)ontwikkelingsprojecten. Daarbij ondersteunen wij onze opdrachtgevers door een heldere en pragmatische visie en aanpak op deze vakgebieden en het delen van onze specialistische kennis

Hoe wij dit doen

Sleutelwoorden bij onze werkwijze zijn bundeling van specialismen, maatwerk, en praktisch uitvoerbare oplossingen. Juist door de bundeling van onze diverse disciplines bij een integralen aanpak komt onze kennis, kracht en kundigheid naar voren.

Onafhankelijkheid

Daarbij geldt dat onze opdrachtgevers er altijd van op aan kunnen dat wij onafhankelijk advies geven. Onze onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op uitkomsten van onafhankelijke laboratoria en wij hebben geen enkel belang bij de keuze voor aannemers en uitvoerders. Alleen door ons werk onafhankelijk en belangeloos uit te voeren, kunnen wij onze opdrachtgevers continu hoogstaande kwaliteit van onze dienstverlening garanderen.

Voor wie wij dit doen

Onze opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, gemeenten, de industrie, provinciale besturen, vuilverwerkingsbedrijven, waterschappen en overige bedrijven of organisaties waar sanering en/of (her)ontwikkeling aan de orde is.

Privacystatement