Asbestresten op speelveld; onderzoek naastgelegen watergang noodzakelijk?

In opdracht van de gemeente Korendijk heeft Koenders & Partners een asbestonderzoek uitgevoerd in Goudswaard ter plaatse van een terrein dat in de zomerperiode wordt gebruikt als speelveld en in de winterperiode als ijsbaan.

De aanleiding voor het onderzoek was het aantreffen van stukjes asbest plaatmateriaal op het maaiveld na omploegen en inzaaien van het speelveld. In het verleden zijn hier ook baggerwerkzaamheden uitgevoerd waarbij slib uit de naastgelegen sloot op de kant is gezet.

Na goede afstemming met alle betrokken partijen is besloten om direct een nader bodemonderzoek naar asbest uit te voeren door het machinaal graven van inspectiesleuven in de landbodem en door het nemen van grote grepen van de waterbodem.

De asbesthoudende stukjes op het maaiveld en in de bovengrond van het speelveld zijn bemonsterd en geanalyseerd in het laboratorium. Na berekeningen is gebleken dat er geen sprake was van een bodemverontreiniging met asbest. Het speelveld kan dan ook weer als zodanig worden gebruikt.

Maar in de waterbodem van de naastgelegen sloot troffen wij wel een verontreiniging met asbest aan. In één van de greeplocaties werd een groot stuk asbestcement buis aangetroffen van circa een halve meter lengte. Deze inspectiegrepen werden uitgevoerd met hulp van een grote graafmachine. De asbestverontreiniging in de waterbodem was zeer waarschijnlijk niet vastgesteld als in het voortraject was besloten om een (minder uitgebreid) veldonderzoek met een stokemmer uit te voeren.

Een goede afstemming in het voortraject en maatwerkuitvoering bij dit soort asbestonderzoeken, met name bij sport- en speelvelden, zijn dan ook essentieel.

Meer informatie over land- en waterbodemonderzoek? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@koenders-partners.nl of bel: 0348-478050.