Update: Pragmatische oplossing: een MUSt!

UPDATE per augustus 2016:
De ontheffing voor het project is verleend. De beoordeling laat zien dat de huismussentil voldoet aan alle voorwaarden zoals gesteld in de soortenstandaard(bijv. duurzaamheid, nestruimte en veiligheid tegen predatoren). Dit betekent dat deze maatwerkoplossing ook voor u kan bijdragen in de realisatie van projecten waarbij huismusverblijven verloren (dreigen) te gaan.

In samenwerking met FaunaConstruct hebben wij voor een van onze opdrachtgevers een huismussentil ontworpen, vervaardigd en geplaatst.

Omdat een aantal huismussennestplaatsen verloren zal gaan bij de sloop van een vervallen boerderij, moeten alternatieve verblijfplaatsen worden aangeboden. Aangezien het niet mogelijk was om in de nabije omgeving van de te slopen bebouwing te voorzien in de ‘standaard’ nestkasten, hebben wij onze opdrachtgever voorzien van een specifieke maatwerkoplossing.

Na enkele weken van ontwerpen, voorbereiden en productie hebben wij vorige week de huismussentil op locatie kunnen plaatsen. De til heeft ruimte voor 20 huismussenverblijven en biedt daarmee de komende jaren ruim voldoende onderdak voor de aanwezige huismussen.

Hiermee wordt er enerzijds voor gezorgd dat de huismus op de locatie aanwezig kan blijven en anderzijds kan ook de beoogde ontwikkeling van het terrein plaatsvinden.