Sterke plant bedreigt bouw en infra

De aanwezigheid van Japanse duizendknoop is een groot risico, onder andere bij (her)ontwikkeling. Deze exotische plantensoort is namelijk zo sterk en veerkrachtig dat hij zich onder andere door asfalt, funderingen, rioleringen en muren heen vecht. Alleen al de aanwezigheid van deze plant in de omgeving van bijvoorbeeld gebouwen kan desastreuze gevolgen hebben, op termijn wellicht ook voor de verkoopbaarheid van panden. In Groot-Brittannië en België komt het al voor dat hypotheken worden geweigerd door de aanwezigheid van deze plant in de tuin. Naast de directe bedreiging voor gebouwen, verhardingen, enzovoorts, zorgt de aanwezigheid voor belemmeringen met betrekking tot de inrichting van het plangebied.

De grootste problematiek met Japanse duizendknoop in Nederland lijkt zich te concentreren rondom de zandgronden van oost en zuid Nederland: Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe, echter is op basis van verspreidingsgegevens duidelijk dat de plant in heel Nederland gevonden kan worden. Er worden op diverse locaties in Nederland proeven uitgevoerd met verschillende bestrijdingsmethodes, echter geeft geen enkele methode een 100% zekerheid dat de soort ook daadwerkelijk is uitgeroeid. Zelfs het afgraven van de bodem (tot wel 7 meter diep) blijkt in de praktijk soms niet afdoende. Het zoveel mogelijk tegengaan van verspreiding lijkt op dit moment de meest voor de hand liggende oplossing om verdere problemen met Japanse duizendknoop het hoofd te bieden.

Voorafgaand aan de verwerving van een terrein/plangebied of voorafgaand aan uitvoering van werkzaamheden is het belangrijk om eerst door een deskundige te laten controleren of Japanse duizendknoop (of een andere invasieve exoot) aanwezig is. Daarbij is ook de aanwezigheid in de nabije omgeving van groot belang. Dit kan gecombineerd worden met een ecologische quickscan, waarmee ook direct overige ecologische risico’s (bijvoorbeeld met betrekking tot rugstreeppad en vleermuizen) in kaart kunnen worden gebracht. Wilt u meer informatie over de problemen die de Japanse duizendknoop met zich meebrengt of wilt u het risico voor uw eigendom laten bepalen? Neem vrijblijvend contact met ons op.