Kennis delen!

Alexander Koenders is als ondernemer betrokken bij uiteenlopende milieu- en bouw gerelateerde vraagstukken. Naast directeur van Koenders & Partners en een aantal ondernemingen, is hij een bezige bij. Dicht bij de bron, vergaart hij kennis. Om deze vervolgens te delen met u en de mensen om hem heen. 

Hoe hij, naast het putten uit ervaring verkregen bij  een lange loopbaan in de wereld van sloop, asbest, bodem en ecologie,  die kennis op doet?

Door posten en functies te bekleden als:

 • CROW 400: Lid van de commissie met als specialisme asbest (bodemgerelateerd);

 • SBA agro: Lid van de commissie (pro-deo) als asbestspecialist gebouwgerelateerd Agro sector (stichting bevordering asbestverwijdering AGRO en MKB);

 • Arbo regieteam: Lid van dit team vanuit de inventarisatiesector waarbij samen met SZW-I-SZW de nieuwe wetgeving wordt beschouwd en daar waar nodig aangepast;

 • Kernteam asbest: Lid van dit team vanuit de inventarisatiekant. Is onderdeel van ASCERT en komt bij elkaar wanneer er knelpunten gesignaleerd worden binnen het certificatiestelsel;

 • Regiegroep LAVS: Lid van de regiegroep waarbinnen het functioneren van het LAVS wordt besproken en knelpunten worden gesignaleerd alsmede oplossingen worden aangedragen;

 • Adviseur VIA: Lid van het bestuur als adviseur en raadgever;

 • ASCERT: Lid van de Raad Van Commissarissen;

 • VOAM-VKBA: Vicevoorzitter branchevereniging;

 • NEN 5707 en 5897: Voorzitter van de commissie;

 • Asbest in grond en puin: Voorzitter op verzoek van Rijkswaterstaat

 • NEN commissie keramische vezels: Voorzitter.

Dicht bij de bron, daar vind je Alexander Koenders.
Meer weten over wat hij en de mensen om hem heen voor u kunnen betekenen? 
Bel ons op 0348- 47 80 50 of stuur ons een e-mail via info@koenders-partners.nl. 
 

02A16GSM.jpg