Kappen nou?!

Nu het broedseizoen voor vogels is afgelopen en de jongen zijn uitgevlogen kan men ongehinderd bomen kappen. Of toch niet? Bij de beoordeling van een boom wordt er gekeken naar eigenschappen van de boom zelf, zoals: soort, diameter op borsthoogte, gebreken en het mogelijke gevaar dat de boom vormt voor de omgeving. Echter moet er ook worden gekeken naar mogelijke verblijfplaatsen van (beschermde) dieren.

In de takken van de bomen kunnen zich namelijk jaarrond beschermde nesten van bijvoorbeeld de buizerd of havik bevinden. Deze nesten zijn, vooral als er geen bladeren aan de bomen zitten, vaak gemakkelijk te spotten. Er zijn echter ook verblijfplaatsen die niet meteen zullen opvallen. In oude snoeiwonden of scheuren die zijn gaan rotten, kunnen holtes ontstaan die op den duur groot genoeg zijn voor beschermde soorten als de boommarter, eekhoorn, specht of vleermuis. Sommige soorten, zoals de rosse vleermuis, maken zowel in de zomer als in de winter gebruik van deze holtes. De aanwezigheid van een dier in een holte is soms te zien aan sporen van uitwerpselen langs de boomstam of onder de boom, maar om daadwerkelijk vast te stellen of een dier gebruik maakt van een holte is nader onderzoek benodigd.

Helaas worden bomen met een groot gat of scheuren in de stam uit veiligheidsredenen al snel gekapt. Hierdoor kunnen verblijfplaatsen onnodig verloren gaan en indien er geen nader onderzoek is uitgevoerd begaat men bovendien een overtreding. Soms bestaat er echter een alternatief. Bij een ecologische velling wordt de top uit de boom gehaald, maar blijft de stam met de waardevolle verblijfplaatsen gespaard. Hierdoor vormt de boom geen of weinig gevaar voor de omgeving, maar blijft de ecologische functie van de boom wel behouden.

Voor bomeninventarisaties, kapvergunningen en nader onderzoek naar jaarrond beschermde nesten en boombewonende diersoorten kunt u terecht bij de ecologen van
Koenders en Partners.

IMG_3069.JPG