Water -en bodemonderzoek

Om vast te kunnen stellen of de kwaliteit van de land- of waterbodem voldoet aan het huidig of toekomstig gebruik, vereist de wet dat bij (her)ontwikkelingsprojecten onderzoek naar de milieuhygiënische situatie van de land- en of waterbodem plaatsvindt. Onze gecertificeerde onderzoekers en adviseurs doen zowel het verkennend-, nader- en saneringsonderzoek. 

Als sprake is van een verontreiniging die een belemmering vormt ten aanzien van het vervolgtraject, brengen wij een gedegen advies uit hoe de sanering op een praktisch uitvoerbare, eenvoudige en/of snelle manier kan worden uitgevoerd. Tijdens het saneringsproces zelf bewaken wij de voortgang en bieden wij de nodige ondersteuning met eigen gecertificeerde milieukundige begeleiders. 

De adviseurs van Koenders & Partners hebben vele jaren ervaring met het uitvoeren van voor-, verkennend en nader onderzoek. Maar ook met de opvolging daarvan (opstellen saneringsplan en de begeleiding en/of directievoering bij (landbodem)saneringstrajecten). In onze visie is bodemonderzoek en eventuele bodemsanering slechts een onderdeel van het gehele traject om te komen tot (her)ontwikkeling van de locatie door onze opdrachtgever. Deze visie ziet u in onze werkwijze terug doordat wij in nauw overleg en samenspraak met onze opdrachtgever en met onze eigen procesmanagers, ecologen en adviseurs van arbo en veiligheid, een stap verder gaan door mee te denken over consequenties maar vooral ook over de praktische mogelijkheden. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over water- en bodemonderzoeken.